Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Proceduri

 
Calitatea este primul din obiectivele care definesc principiile de publicare şi editare astăzi şi pe care Redacţia „Studii Teologice” şi-l asumă ca element definitoriu al activităţilor sale. Procesele redacţionale presupun, prin complexitatea lor, o disciplină specială pentru bunul mers al oricărei reviste sau publicaţii. De aceea, Redacţia Studii Teologice, respectând normele calităţii potrivit ISO 9001:2000 & 19011:2002, funcționează pe bază de proceduri, cu scopul asigurării unui traseu exact al materialelor primite pentru publicare, dar şi pentru o eficientizare a tuturor activităţilor interne.
#
Procedura nr. 1: Parcursul unui studiu/articol de la redactare până la tipărire
Procedura nr. 2: Tehnoredactarea materialelor
Procedura nr. 3: Recenzarea materialelor primite pentru publicare
Procedura nr. 4: Corectura (internă) premergătoare intrării în tipar a Revistei
Procedura nr. 5: Verificarea textului și pregătirea pentru tipar a Revistei
Procedura nr. 6: Trimiterea Revistei la Tipografie și aducerea în Redacție a numerelor destinate protocolului
Procedura nr. 7: Expedierea Revistei
 
Corectate şi reaprobate în ședință de redacție, astăzi, 22 sept. 2011.