Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Obiective anuale

 
Redacția Studi Teologie are implementat sistemul de management al calității. Unul din punctele esențiale ale acestui sistem privește fixarea obiectivelor anuale și observarea lor cu atenție. Aceste obiective anuale reprezintă diverșii pași pe care Redacția i-a urmat și îi urmează în continuare în perfecționarea și ameliorarea proceselor redacționale și a calității conținutului materialelor publicate în fiecare fascicol de revistă. Între prioritățile Redacției în acest sens: grafică cât mai plăcută, materiale cât mai bine corectate, dialog cât mai prompt cu colaboratorii, calitate cât mai mare a materialelor publicate, expediere cât mai promptă a fascicolelor publicate, accesibilitate în orice punct important din lume, transparență a proceselor și politicilor redacționale și un impact cât mai mare în spațiul teologic din România și din străinătate.
 
 
Obiective 2009
– îmbunătățirea sistemului de corectură al Revistei;
– obținerea, dotarea și inaugurarea unui nou sediu al Redacției Studii Teologice;
– editarea unei pagini electronice a Revistei (studiiteologice.ro);
– creșterea numărului de abonamente în străinătate, a schimbului de revistă în afara țării și a prezenței revistei în bibliotecile mai importante din afara țării;
– un standard mai înalt al studiilor și materialelor publicate în Revistă.
 
Obiective 2010
– îmbunătățirea aspectului grafic (tehnoredactare) al Revistei;
– creșterea numărului de pagini de la 250 la 300 pentru fiecare apariție a Revistei;
– reorganizarea rubricilor Revistei în vederea acreditării naționale și internaționale.
 
Obiective 2011
– lansarea variantei electronice a noului site al Revistei;
– aducerea Revistei cu apariția la zi.
 
Obiective 2012
– obținerea acreditării naționale CNCIS;
– editarea variantei finale în limba engleză a site-ului Revistei;
– dinamizarea colaborării cu Revista a corespondenților săi din țară și din străinătate;
– o prezență și mai mare a Revistei în afara țării (abonamente, biblioteci etc.) și intensificarea colaborării cu autorii ortodocși străini.
 
Obiective 2013
– realizarea numărului tematic dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae;
– pregătirea materialelor pentru volumul tematic dedicat Sf. Euharistii și Sf. Spovedanii, editat de Editurile Patriarhiei Române;
– aducerea Revistei cu apariția la zi.
 
Obiective 2014
– realizarea numărului tematic dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae;
– menținerea unui număr constant de colaboratori pentru Dialog Teologic;
– sporirea colaborărilor pentru secțiunea Din Sfinții Părinți.