Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Inspiraţia Septuaginei din perspectivă hermeneuticăAutor(i): Pr. lect. dr. Constantin Preda
În unele medii teologice occidentale, astăzi pare demodat să vorbeşti de inspiraţia Septuagintei, chiar dacă această credinţă şi convingere teologică a favorizat copierea continuă şi transmiterea versiunii greceşti de-a lungul secolelor. Problema inspiraţiei Septuagintei se situează în jurul acelor plus , exegetici pentru unii, profetici pentru alţii, care actualizează cuvântul scris în ebraică. A se recunoaşte sau nu într-o variantă de traducere (de exemplu, Is 7, 14) sau într-un text anume, corectat sau adăugat la versiunea greacă, înseamnă pentru hagiografii Noului Testament sau pentru Părinţii Bisericii că ei pot să folosească o cheie hermeneutică de abordare a Cuvântului, al cărei scop este tocmai acela de a face înţeles mesajul într-un determinat moment istoric, care altminteri ar fi rămas neînţeles. Din acest motiv inspiraţia Septuagintei t rebuie considerată dintr-o perspectivă hermeneutică impusă, pe de o parte, de schimbările istorico-culturale, de neînţelegerea conceptelor şi expresiilor care sunt supuse interpretării, iar pe de alta, de faptul că acestea sunt legate de preocuparea teologico-pastorală a Bisericii de a-şi actualiza şi face înţeles mesajul.Taguri:
Studiu
Pagini: 37-60