Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

FOTIE AL CONSTANTINOPOLULUI, Mistagogia Duhului Sfânt şi Exegeze la Evanghelii (ediţie bilingvă), trad. de Oana Coman, studiu indrod. şi tabel cronologic de Ionuţ-Alexandru Tudorie, note explicative de Oana Coman, Ionuţ-Alexandru Tudorie şi Adrian Muraru, ediţie îngrijită de Adrian Muraru, coll. Tradiţia creştină 15, Ed. Polirom, Iaşi, 2013, 637pp.Autor(i): Ovidiu SFERLEA
Taguri:
Recenzie
Pagini: 274-277