Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Raping the “Justice”: Another Reading of Genesis 34

Violarea „Dreptăţii”. O altă lectură a cap. 34 din Facere

Autor(i): Alexandru MIHĂILĂ


Articolul propune o interpretare diferită a naraţiunii despre violarea Dinei de către Sichem din Fc 34. Sichem este în naraţiune numele fiului stăpânului cetăţii, dar în acelaşi timp, este şi numele locului unde este construit Templul samaritenilor. Conform opiniilor arheologilor începutul ridicării templului samaritean poate fi situat în perioada ahemenidă (secolul al V-lea îdHr.). Prin urmare, violul Dinei de către Sichem ar putea fi interpretat ca o naraţiune metaforică ce sugerează încălcarea dreptăţii (Dina de la ebr. din), Legea divină, prin construirea Templului samaritean. Naraţiunea din Fc 34 a cunoscut o redactare cu mai multe straturi, astfel încât cel mai vechi ar putea fi o poveste de familie, dar cele mai recente ar putea implica contextualizarea istorică a miezului literal. Răzbunarea fraţilor Dinei, Levi şi Simeon, ar putea fi interpreatată drept fundamentalismul religios manifestat de preoţi şi leviţi faţă de samariteni, iar mustrarea lor de către Iacob ar putea reprezenta reacţia din partea unor laici ierusalimiteni sau preoţi la exclusivismul celor dintâi. Probabil acest lucru sugerează faptul că unii iudei au văzut construirea Templului samaritean ca un act păcătos, dar nu a fost de acord cu polemica dusă de preoţii exclusivişti (la fel ca în Ezdra Neemia). De aceea modelul conflictului s-ar potrivi cel mai bine comunităţii din provincia persană Yehud, care era scena unor aprige lupte între grupările iudaice pentru câştigarea titlului de „adevăratul Israel”.
Făcând referire atât la texte deuteronomiste, cât şi preoţeşti, Fc 34 ar fi o dovadă că Pentateuhul a fost un fel de literatură de compromis între naţionaliştii deuteronomişti şi cercurile preoţeşti, cu observaţia că nu toţi deuternomiştii au împărtăşit aceleaşi idei naţionaliste. Pentru redactorul biblic din Fc 34 zelul leviţilor, care au dorit să răzbune „violarea” Legii prin zidirea Templului samarinean din Sichem, a provocat de fapt ura (hib'iš) locuitorilor ţării (yošeb ha'areṣ v. 30), în vreme ce o soluţie mai bună ar fi fost asimilarea elementelor nordice (v. 16) pe baza sentimentelor sincere (v. 8) ale acestora faţă de Legea divină.

Taguri:
Studiu
Pagini: 31-50