Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Narrative Interpretation in the Pauline Writings (II): Christological References and Narrative Motifs in Romans 5-8

Interpretare narativă în scrierile pauline (II): referinţe hristologice şi elemente narative în Romani 5-8

Autor(i): Corneliu CONSTANTINEANU


Articolul „Narrative interpretation in the Pauline writings (II): Christological references and rarrative motifs in Romans 5-8” construieşte pe metoda narativă de interpretare în scrierile pauline şi oferă o analiză exegetică a pasajului din Epistola către Romani 5-8, cu un accent deosebit pus pe referinţele hristologice şi elementele narative din acel text biblic.
În lumina argumentului Apostolului Pavel pentru dinamica complexă prin care credincioşii sunt incluşi „în Hristos”, prin Botez, semnificând o împărtăşire şi participare reală a credincioşilor în aceeaşi naraţiune hristică, acest studiu arată modul în care Apostolul Pavel foloseşte anumite referinţe hristologice şi elemente narative din istoria răscumpărătoare a lui Hristos tocmai pentru a-şi atinge şi susţine scopul propus. Mai exact, prin includerea cititorilor epistolei în naraţiunea reconcilierii divine prin Hristos, Apostolul Pavel doreşte să ilustreze adevărul că ei sunt acum o parte integrantă din istoria în curs de desfăşurare prin care Dumnezeu continuă să împace lumea cu Sine.
Articolul începe cu o discuţie scurtă despre contextul general al Epistolei către Romani urmată de o prezentarea succintă a argumentului teologic al capitolelor 5-8 în structura epistolei, după care începe exegeza propriu-zisă. Din analiza atentă a textului reiese clar că apostolul foloseşte anumite elemente din naraţiunea lui Hristos la care face dese aluzii: 4:24-25; 5:6-11, 15-21 (vv. 17, 19, 21); 6:3-11 (vv. 4, 7, 9); 7:4; 8:3, 31-39 (vv. 29, 32). Cel mai clar şi des folosit element din naraţiune lui Hristos este cel referitor la moartea Sa, care este prezentată atât ca o expresie a iubirii divine, cât şi ca dăruirea de sine şi voită a lui Hristos pentru umanitate. Reconcilierea rezultată astfel a fost un har, un dar nemeritat oferit celor răzvrătiţi. Hristos este prezentat, de asemenea, ca Domn al întregii realităţi, ceea ce oferă încredere credincioşilor care trec prin persecuţii şi dificultăţi. Un alt element narativ crucial pe care Apostolul Pavel îl accentuează este ascultarea lui Hristos. Aceasta este prezentată în contrast cu neascultarea lui Adam prin care a intrat păcatul în lume. Iisus, al doilea Adam, a fost însă ascultător în toate lucrurile faţă de Dumnezeu şi a adus astfel răscumpărarea întregii creaţii.
Argumentul propus de autor în acest articol este acela că Apostolul Pavel foloseşte în mod intenţionat naraţiunea lui Hristos, în special acele aspecte din naraţiune care descriu dragostea lui Hristos şi dăruirea de sine, credincioşia şi ascultarea Sa, tocmai pentru a le oferi credincioşilor din Roma un model de urmat şi o baza nouă pentru viaţa lor. Apostolul Pavel le arată că, în virtutea încorporării credincioşilor „în Hristos”, ei sunt acum parte din aceeaşi naraţiune/istorie a răscumpărării lumii şi că sunt împuterniciţi să trăiască o viaţă nouă ca popor al lui Dumnezeu. În felul acesta, se arată cum naraţiunea lui Hristos este folosită de Apostol pentru formarea morală a comunităţii, pentru modelarea identităţii, valorilor şi a practicilor credincioşilor din Roma, în lumina a ceea ce a făcut Hristos. Naraţiunea lui Hristos funcţionează ca fundament pentru răscumpărare, dar şi ca model pentru viaţa nouă a credincioşilor.

Taguri:
Studiu
Pagini: 13-24