Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Orthodox Diaspora in the Context of the Debates over Primacy"

Diaspora ortodoxă în contextul discuţiilor despre primat

Autor(i): Rev. Ştefăniţă Barbu


Studiul de faţă este o propunere de a vedea discuţiile purtate la nivel inter-ortodox pe tema diasporei prin prisma operei ecleziologice a mitropolitului Ioannis Zizioulas. Autorul prezentului studiu consideră că există o legătură indisolubilă între problema diasporei, sau mai corect - problema jurisdicţiei asupra comunităţilor ortodoxe din diaspora - şi problema primatului în Biserica Ortodoxă. Această legătură a devenit mai evidentă cu ocazia recentelor discuţii inter-ortodoxe avute la Chambésy (2009) ce au rolul de a pregăti realizarea mult aşteptatului Sinod Pan-Ortodox.
În prima parte a studiului, autorul oferă o scurtă analiză asupra diasporei or-todoxe care se dovedeşte a fi o realitate complexă ce combină aspecte naţional-culturale cu aspecte religioase. Realitatea acestor comunităţi ortodoxe aflate în diaspora ridică probleme atât juridico-canonice cât şi ecleziologice, ce sunt legate mai ales de existenţa jurisdicţiilor ortodoxe paralele. Astfel, în diferite oraşe vest-europene sau nord-americane se pot întâlni mai multe Episcopii Ortodoxe, care îşi exercită autoritatea pe acelaşi teritoriu.
Tot în această primă parte autorul întreprinde o scurtă evaluare a statutului Patriarhiei de Constantinopol în lumea ortodoxă prin prisma vechilor hotărâri sinodale cât şi a unor teologi ortodocşi moderni, punând în evidenţă viziunile diferite existente asupra acestui statut.
Cea de-a doua parte a studiului aduce în discuţie viziunea ecclesiologică a mitropolitului Zizioulas. Analizând pe scurt viziunea ecclesiologică a mitropolitului Zizioulas, autorul indică tendinţele eclezial-subordinaţioniste ale acestuia, tendinţe ce se referă nu doar la o subordonare a Bisericii faţă de episcop, ci şi a sinodului faţă de întâi-stătătorul/preşedintele sau în detrimentul koinoniei.
Partea a treia a studiului, pornind de la constatarea că mitropolitul Zizioulas este preşedintele atât Comisiei Internaţionale Ortodoxe de dialog cu Biserica Romano-Catolică ce a participat la emiterea documentului de la Ravena (2007) privind primatul în Biserică, cât şi al Comisiei Inter-Ortodoxe de pregătire a Sfântului şi Marelui Sinod Pan-Ortodox ce a discutat problema diasporei în 2009, autorul studiului ridică problema interdependenţei celor două subiecte.
Astfel, concluzionând, autorul acestui studiu consideră că în ceea ce priveşte discuţiile inter-ortodoxe, subiectul jurisdicţiei asupra diasporei cât şi cel al primatului în Ortodoxie sunt strâns legate, soluţionarea unuia ţinând de soluţionarea celuilalt.

Taguri:
Studiu
Pagini: 5-22