Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Pictura bisericească şi isihasmul. Dilema între înnoirea în Hristos şi „renaşterile” umaniste în perioada otomană. Renaşterea Iconografiei Bizantine în arta postbizantină şi neogreacă (trad. de Adrian IVAN, introducere de Adrian MARINESCU)"Autor(i): Demetrios D. TRIANTAFYLLOPOULOS
„Prof. Demetrios D. Triantaphyllopoulos este astăzi unul dintre cei mai importanţi critici şi istorici ai iconografiei ortodoxe, ale cărui lucrări dar şi luări de poziţii au contat atât de mult în lumea ştiinţifică a celei de-a doua jumătăţi a sec. al XX-lea şi până astăzi. A urmat studii la Universitatea din Athena, licenţiindu-se în Filologie greacă (1964) şi Istorie şi arheologie (1967). Şi-a continuat studiile la Universitatea din Viena (1968-1969) şi München (1979-1981, 1983-1984), specializându-se aici în Istoria artei, Bizantinologie, Artă bizantină şi Arheologie clasică. În anul 1984 a obţinut doctoratul în Artă bizantină la Universitatea din München. A lucrat apoi ca asistent (1967-1973) pe lângă Catedra de Arheologie bizantină a Universităţii din Athena. Până în anul 1993 a îndeplinit funcţia de tutor şi ephor al antichităţilor bizantine în cadrul Serviciului Arheologic Grecesc, apoi a predat Arheologia şi Arta bizantine şi postbizantine, în calitate de profesor asociat al Universităţii din Nikosia. Începând din anul 2001 este numit profesor plin al aceleiaşi instituţii. Între domeniile sale de interes se situează în principal: geografia istorică şi topografia monumentală (lucrările de artă) din Cipru şi Grecia, problemele metodologice care privesc arta bizantină şi postbizantină, iconografia şi iconologia artei bizantine şi în istoria artei, legăturile artei bizantine cu arta vestică şi cea islamică, istoria şi dezvoltarea studiilor de artă bizantină şi de istorie a artei. [...]” (A. Marinescu)

Notă: „Materialul pe care îl prezentăm reprezintă colaţionarea a două studii publicate de Prof. Demterios Triantaphyllopoulos. Primul dintre acestea, este constituit dintr-o prelegere ţinută în cadrul congresului dedicat Sf. Grigorie Palama (Athena/Lemessos, 1998, respectiv 1999) şi publicat în actele acestuia: Γεωργίου ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ (ed.),Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ἱστορία καὶ τὸ παρόν, Ἱερά Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὅρος, 2000, pp. 167-184. Cel de-al doilea, având următoarea formă originală a titlului: „Ἀναγεννήσεις τῆς τῆς βυζαντινῆς Ζωγραφικῆς στὴν μεταβυζαντινὴ καὶ νεοελληνικὴ τέχνη”, a fost publicat în revista Σύναξη, τεῦχ. LX (Ὀκτ.-Δεκ. 1996), pp. 47-57. Aceasta este şi ordinea în care cele două materiale sunt prezentate aici. Traducerea din limba greacă a fost realizată de Pr. lect. dr. Adrian Ivan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova) căruia îi mulţumim în mod special pentru calitatea transpunerii în limba română dar şi pentru promptitudinea cu care a răspuns solicitării Redacţiei revistei Studii Teologice. Materialul de mai jos este publicat sub coordonarea Prof. Dr. Adrian Marinescu care a şi realizat prezentarea bio-bibliografică a autorului.”Taguri:
Teologia ortodoxă contemporană
Pagini: 249-281