Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Arhim. Sofian Boghiu: Sfântul Antim Ivireanul şi Mănăstirea Tuturor Sfinţilor, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2005, 173p. [Recenzie]"Autor(i): Alexandru MIHĂILĂ
„Au trecut cinci ani de la apariţia volumului şi trei dintre semnatari au trecut deja la cele veşnice: vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, cu a cărui binecuvântare a fost tipărit şi care semnează o „Precuvântare” (p. 7); acad. Virgil Cândea, care semnează prefaţa, „Ctitorii Mănăstirii Antim” (pp. 9-10), remarcând asemănarea dintre Sfântul Antim şi părintele Sofian (amândoi veniţi din răsărit în Ţara Românească), dar care scrie şi câteva cuvinte drept postfaţă despre emblema personală a Sf. Antim, „Melcul, raza şi steaua” (p. 171); în fine, al treilea este chiar autorul.
Cartea, care a apărut în condiţii grafice excelente, pe foaie lucioasă, cu numeroase fotografii, este de fapt un florilegiu de texte, având în centru viaţa şi opera Sf. Antim Ivireanul, dar şi mănăstirea Antim, cu hramul Tuturor Sfinţilor, pe care acesta a ctitorit-o pe locul unei bisericuţe de lemn.
[…]
Miezul volumului este alcătuit de editarea, pentru prima dată cu reproducerea originalului în condiţii grafice deosebite, a unui manuscris în limba română cu caractere chirilice al Sf. Antim Ivireanul, Chipurile Vechiului şi Noului Testament (pp. 31-124). Este vorba de o trecere în revistă a persoanelor mai importante din istoria omenirii de la creaţie până la Mântuitorul Iisus Hristos, insistându-se în special pe genealogii. Fiecare persoană este reprezentată miniatural într-un medalion, fiind desenată în peniţă cu cerneală neagră şi colorată cu verde, roşu şi auriu, iar alături se desfăşoară textul în care i se relatează pe scurt viaţa. [...]” (Al. Mihăilă)Taguri:
Recenzie
Pagini: 327-329