Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Grigorie Palama. Periodic bilunar teologic şi eclesiologic. Publicaţie a Sf. Mitropolii din Tesalonic. Premiul Academiei din Atena. Anul XCII, Fasc. 830, sept.-oct. 2009 [Prezentare]Autor(i): Alexandru PRELIPCEAN
"[...] Aşa cum reiese încă din titlul său, periodicul bilunar Grigorie Palama este publicaţia de bază a Mitropoliei din Tesalonic încă din anul 1917, când a apărut primul număr. Conducerea revistei i-a fost încredinţată atunci mitropolitului Sofronie al Leontopoleosului. Din Precuvântarea ÎPS Ghenadie, pe atunci mitropolit al Tesalonicului, scopul revistei era în genere „să transmită altora din inima şi din sufletul creştinătăţii comorile dumnezeieştii cunoştinţe, să lămurească mersul întunericului faptelor, să susţină pe cei slabi în credinţă, să susţină poporul în tradiţiile naţionale, să examineze în lumină ştiinţele sănătoase precum teologia, istoria, morala, apologetica şi să aducă în discuţie arheologia creştină… spre slava lui Dumnezeu” .
Iniţial, în cuprinsul revistei au fost publicate scrisorile oficiale ale mitropoliilor din Grecia, activitatea eclesiastică a mitropoliei de Tesalonic, la care se adăugau şi câteva studii (în general câte un studiu pentru fiecare fascicul). Cu timpul însă cuprinsul revistei s-a diversificat, ajungând să cuprindă noi rubrici, majoritatea axate tot pe cultura şi spaţiul elen, precum Fapte ale ierarhiei Bisericii din Grecia , Probleme şi aprecieri , Erudiţi greci în perioada turcocraţiei , Noi apariţii editoriale etc. În ultimul fascicul al fiecărui an sunt trecute în ordinea secţiunilor studiile, articolele şi prezentările de carte/recenziile apărute în cuprinsul respectivului an.
Cuprinsul revistei este astăzi politematic, de la subiecte de teologie dogmatică şi de patristică (cele mai multe din ele) la subiecte de teologie biblică şi pastorală, arareori întâlnindu-se apariţia unui volum monotematic . Pentru importanţa sa în mediul elen şi nu numai, în anul 1982 Academia din Atena a conferit revistei Grigorie Palama premiul ei de recunoaştere (Βραβείον Ακαδημίας Αθηνῶν), fapt semnalat de atunci pe fiecare copertă a revistei. [...]" (Al. Prelipcean)Taguri:
Reviste de teologie
Pagini: pp. 285-290