Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Sarah Coakley, Charles M. Stang (eds.): Re-thinking Dionysius the Areopagite, Ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, 234pp. [Recenzie]Autor(i): Adrian Agachi
-
"Deși colecția de studii constituie rodul unui efort important de cercetare al unor profesori renumiți, aceasta prezintă în mod surprinzător un punct de interes și pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu Corpusul areopagitic. În prezentarea din debutul lucrării, Sarah Coakley afirmă că, deși nu reprezintă o introducere în opera Sf. Dionisie Areopagitul, cartea se poate dovedi utilă pentru cei care doresc să afle mai mult despre aceasta înainte de a se ocupa în mod direct de textele respective . De altfel, stilul ales și prezentarea cronologică a influențelor Corpus-ului areopagitic pot constitui un excelent material pedagogic pentru un cititor neavizat, asupra căruia scrierile Sfântului Dionisie pot avea un efect de confuzie datorită profunzimii lor.
[...]
O privire atentă merită dedicată cronologiei fidele a acestui volum. Fiecare studiu ne introduce în atmosfera diverselor etape ale influenței scrierilor areopagitice. De la alegerea pseudonimului și până la atenția dedicată de teologii răsăriteni și apuseni asupra operelor areopagitice, de la perioadele medievale și până la modernism, colecția de studii Re-thinking Dionysius the Areopagite ne prezintă într-un singur volum sinteza unei influențe deosebite. Un cititor nefamiliarizat cu scrierile areopagitice ar fi impresionat de istoricul fastuos al influenței acestora de-a lungul timpului. Cu toate că vorbim despre un autor rămas anonim, direcțiile creatoare pe care acesta le-a deschis sunt observabile nu doar în cadrul domeniului teologic, ci și în cel filosofic. De asemenea, Corpusul areopagitic are o însemnătate importantă și în perioada actuală. Analizele amănunțite din finalul acestui volum îi dezvăluie influența și asupra teologilor și filosofilor din perioada modernă. Un singur amendament ar trebui făcut aici. Din păcate, doar trei studii sunt dedicate influenței Sfântului Dionisie în cadrul Ortodoxiei, poate puțin insuficient pentru o lucrare care își propune să abordeze unitar direcțiile creatoare ale operelor areopagitice. Cu toate acestea, rămâne salutar efortul depus de specialiști în reconstituirea influenței oferite de operele areopagitice în cursul timpului. Un efort care nu va rămâne fără roade, deoarece va deschide suficiente căi persoanelor interesate de analiza izvoarele patristice fundamentale." (A. Agachi)Taguri:
Recenzie
Pagini: pp. 291-294